Cómo quitar el acceso a redes sociales en los posts del blog de odoo

1.- Activar modo desarrollador

2.- Ir en Ajustes a Técnico/Interfaz de Usuario/Vistas

En Odoo 12

3.- Seleccionar Blog Posts

4.- Quitar:

     <div class="o_sharing_links">
       <a class="fa fa-twitter-square o_twitter" aria-label="Twitter" title="Twitter"/>
       <a class="fa fa-facebook-square o_facebook" aria-label="Facebook" title="Facebook"/>
       <a class="fa fa-linkedin-square o_linkedin" aria-label="LinkedIn" title="LinkedIn"/>
       <a class="fa fa-google-plus-square o_google" aria-label="Google Plus" title="Google Plus"/>
</div>

En Odoo 13

3.- Seleccionar Share Links

4.- Quitar:

<h6 class="text-uppercase pb-3 mb-4 border-bottom font-weight-bold">Share this post</h6>
<div class="o_wblog_social_links d-flex flex-wrap mx-n1">
     <t t-set="classes">bg-100 border mx-1 mb-2 rounded-circle d-flex align-items-center justify-content-center text-decoration-none</t>
        <a href="#" aria-label="Facebook" title="Share on Facebook" t-attf-class="o_facebook #{classes}"><i class="fa fa-facebook-square text-facebook"/></a>
        <a href="#" aria-label="Twitter" title="Share on Twitter" t-attf-class="o_twitter #{classes}"><i class="fa fa-twitter text-twitter" aria-label="Twitter" title="Twitter"/></a>
        <a href="#" aria-label="LinkedIn" title="Share on LinkedIn" t-attf-class="o_linkedin #{classes}"><i class="fa fa-linkedin text-linkedin" aria-label="LinkedIn" title="LinkedIn"/></a>
</div>