Quitar Seleccionar idioma del footer en Odoo 13

Para quitar el texto "Seleccionar idioma" del footer lo que hay que hacer es:

1.- Activar modo desarrollador

2.- Ir en Ajustes a Técnico/Interfaz de Usuario/Vistas

3.- Seleccionar language_selector con ID website.language_selector

4.- Quitar o comentar:

   <div class="dropup">
        <button class="btn btn-sm btn-secondary dropdown-toggle" type="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="true">
          <span t-esc="list(filter(lambda lg : lg[0] == lang, languages))[0][2].split('/').pop()"/>
          <span class="caret ml4"/>
        </button>
        <div class="dropdown-menu" role="menu">
          <t t-foreach="languages" t-as="lg">
            <a t-att-href="url_for(request.httprequest.path + '?' + keep_query(), lang_code=lg[0])" class="dropdown-item js_change_lang" t-att-data-url_code="lg[1]">
              <t t-esc="lg[2].split('/').pop()"/>
            </a>
          </t>
        </div>
      </div>